Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
CALL CENTER

ศูนย์การแพทย์ชะลอวัย

ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัยและศูนย์การแพทย์ทางเลือก

ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัยและศูนย์การแพทย์ทางเลือกมุ่งเน้นดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน (Preventive medicine) ด้วยการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเพื่อค้นหาความเสื่อมและปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆ  ตลอดจนโรคที่สัมพันธ์กับการใช้ชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน (Lifestyle-related diseases) ก่อนวางแผนป้องกันและชะลอความเสื่อมและโรคภัยต่างๆ  โดยผู้รับบริการแต่ละท่านจะได้รับการออกแบบการรักษาเฉพาะบุคคล (Customized treatment plan) เพื่อให้บันลุเป้าหมายการเสริมสร้างให้ร่างกายอยู่ในภาวะสุขภาพสมบูรณ์สูงสุด (Optimal health) ซึ่งจะเน้นการรักษาควบคู่กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิต (Life style modification) เช่น การปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย การพักผ่อน ตลอดจนการจัดการกับความเครียด เป็นหลัก

บริการให้คำปรึกษาด้านการชะลอวัยและการฟื้นฟูสุขภาพ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและการฟื้นฟูสุขภาพที่ตรัยญาพร้อมให้บริการตรวจรักษาและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเสริมสร้างภาวะสุขภาพสมบูรณ์สูงสุด (Optimal health) เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต (Quality of life) โดยเราจะเน้นให้ผู้รับบริการตระหนึกถึงความสำคัญของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิต (Life style modification) เช่น การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย การพักผ่อน การจัดการกับความเครียด ตลอดจนการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่ก่อให้เกิดโรค เช่น การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา เพื่อชะลอความเสื่อมของร่างกายตลอดจนป้องกันโรคต่างๆ ที่เกิดจากความเสื่อมและการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น โรคกระดูกและข้อ โรคเบาหวาน โรคอ้วน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคอัลไซเมอร์ ฯลฯ

โปรแกรมกำจัดล้างสารพิษโลหะหนักทางหลอดเลือด

การทำ คีเลชั่น (Chelation) เป็นการขจัดสารพิษโลหะหนักด้วยการให้สารประกอบประเภทกรดอะมิโนที่มี คุณสมบัติช่วยดักจับโลหะหนัก เช่น สารตะกั่ว สารปรอท สารหนู ตลอดจนสารต่างๆ ที่สะสมในเนื้อเยื่อและเกาะตามผนังหลอดเลือด ซึ่งก่อให้เกิดภาวะการอักเสบเรื้อรังและก่อให้เกิดอนุมูลอิสระ ก่อนกำจัดออกมาทางทางเดินปัสสาวะ การล้างพิษออกจากร่างกายช่วยลดภาวะการอักเสบของหลอดเลือด ส่งผลให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้น

โปรแกรมการให้วิตามินและสารอาหารทางหลอดเลือด

 โปรแกรม การให้วิตามินและสารอาหารทางหลอดเลือดเป็นการให้สารอาหารในรูปแบบ สารละลายทางหลอดเลือด เช่น วิตามินซี วิตามินบีรวม ตลอดจนกรดอะมิโนต่างๆ ซึ่งการให้วิตามินและสารอาหารทางหลอดเลือดทำให้วิตามินและสารอาหารต่างๆ ออกฤทธิ์ได้เร็วกว่าการรับประทานวิตามินและอาหารเสริมผ่านทางระบบทางเดิน อาหาร การให้วิตามินและอาหารเสริมทางหลอดเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องการ ดูดซึมวิตามินและสารอาหารจากการรับประทาน

โปรแกรมการฝังเข็ม

การฝังเข็มจัดเป็นศาสตร์การ แพทย์ทางเลือก ช่วยในการปรับสมดุลร่างกายจากภายในด้วยการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด การฝังเข็มมีส่วนช่วยบรรเทาอาการปวดต่างๆ เช่น ปวดศรีษะ ปวดไมเกรน ปวดหลัง เป็นต้น นอกจากการฝังเข็มยังช่วยฟื้นฟูผิวพรรณ โดยเฉพาะการฝังเข็มบนใบหน้า ซึ่งการฝังเข็มในบริเวณดังกล่าวมีส่วนช่วยฟื้นฟูระบบการไหลเวียนของเลือดและ กระตุ้นการสร้างคอลลาเจน การฝังเข็มจึงนับเป็นหนึ่งทางเลือกในการชะลอความเสื่อมและคงความอ่อนเยาว์ ของผิวพรรณ

โดยตรัยญามีบริการฝังเข็มให้เลือกมากมาย ทั้งศาสตร์การฝังเข็มและการครอบแก้ว (Cupping) แบบจีน ศาสตร์การฝังเข็ม การรมยาสมุนไพร (Moxibusion) และการนวดบำบัดแบบญี่ปุ่น (Shiatsu) ตลอดจนศาสตร์การฝังเข็มเพื่อความงาม

โปรแกรมการตรวจการแพ้อาหารแฝง

 

การตรวจภาวะภูมิแพ้อาหารแฝงช่วยประเมินภาวะหรือความเสี่ยงในการแพ้อาหาร เพื่อหลีกเลี่ยงอาการไม่พึงประสงค์ต่างๆ เช่น ปวดข้อ กล้ามเนื้ออ่อนแรง แผลเรื้อรัง ผื่นคัน ท้องอืด อาหารไม่ย่อย คลื่นไส้ ภูมิแพ้ หอบหืด ไอเรื้อรัง ไซนัส ไมเกรน ฯลฯ ผลการตรวจจะช่วยให้ผู้รับบริการสามารถเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นที่ก่อให้เกิดภาวะภูมิแพ้อาหารแฝง ตลอดจนช่วยในการวางแผนโภชนาการเพื่อให้ร่างกายได้รับอาหารครบถ้วนมากยิ่งขึ้น

โปรแกรมการตรวจโรคทางพันธุกรรม

 

การตรวจโรคทางพันธุกรรมเป็นการตรวจหาโรคที่สามารถถ่ายทอดผ่านทางพันธุกรรม เช่น โรคเบาหวาน โรคอ้วน โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคมะเร็ง ผลการตรวจจะช่วยให้ผู้รับบริการสามารถวางแผนป้องกัน ตลอดจนลดปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมเหล่านั้นได้

บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบำบัดโรคด้วยศาสตร์โฮมิโอพาธีย์

 

การบำบัดแบบโฮมิโอพาธีย์ (Homeopathy) จัดเป็นหนึ่งในศาสตร์การแพทย์ทางเลือก ซึ่งเน้นการรักษาอาการเจ็บป่วยด้วยการใช้ตำหรับยาที่สกัดได้จากสมุนไพร แร่ธาตุ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ซึ่งเป็นสารที่ก่อให้เกิดอาการเช่นเดียวกับโรคนั้นๆ เพื่อการกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันของโรค เช่น การใช้เปลือกต้นชิงโคนาซึ่งมีสารที่ก่อให้เกิดอาการเช่นเดียวกับโรคมาลาเรีย ในคนปกติมารักษาผู้ป่วยโรคมาลาเรีย ทั้งนี้วิธีการรักษาจะแตกต่างไปในแต่ละบุคคลโดยพิจารณาจากปัจจัยรอบด้าน เช่น ลักษณะบุคคลิกภาพ สภาวะอารมณ์ ตลอดจนอาการเจ็บป่วยป่วย

บริการเตรียมวิตามินและอาหารเสริมเฉพาะบุคคล

 

ตรัยญามีบริการเตรียมวิตามินและอาหารเสริมเฉพาะบุคคล (Customized supplementation ) ซึ่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะทำการวิเคราะห์ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อ ประเมินสมดุลและภาวะพร่องวิตามินและสารอาหารต่างๆ ก่อนจัดเตรียมวิตามินและอาหารเสริมเฉพาะบุคคล จึงช่วยให้ผู้รับบริการได้รับสารอาหารที่เหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย ก่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และลดผลข้างเคียงจากการได้รับสารอาหารที่เกินความจำเป็นต่อร่างกาย


บริการ & หมอเฉพาะทาง

Go to top
Copyright @ 2017 TRIA Medical Wellness All rights reserved.