Bangpakok Hospital
 • A
 • A
 • A
CALL CENTER

Hamony Studio

ฮาร์โมนี่ สตูดิโอ ตั้งอยู่บนชั้น 4 เป็นห้องที่มีเพดานสูง มีพื้นที่โล่งโปร่งพร้อมพื้นที่ใช้สอยกว้างขวาง เหมาะสำหรับการประชุม การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเล่นโยคะ หรือการถ่ายภาพยนตร์โฆษณา โดยสามารถรองรับจำนวนผู้ร่วมงานตามรูปแบบการจัดที่นั่ง ดังนี้

 

 • การจัดที่นั่งแบบค็อกเทล รองรับผู้ร่วมงานได้สูงสุด 100 ท่าน
 • การจัดที่นั่งแบบเวที รองรับผู้ร่วมงานได้สูงสุด 50 ท่าน
 • การจัดที่นั่งแบบนั่งโต๊ะ รองรับผู้ร่วมงานได้สูงสุด 32 ท่าน
 • การจัดที่นั่งแบบรูปตัวยูและแบบห้องเรียน รองรับผู้ร่วมงานได้สูงสุด 24 ท่าน

คอนเฟอร์เรนท์ (Conference)

 

พื้นที่ใช้สอย: 58 ตารางเมตร

 

คอนเฟอร์เรนท์ ตั้งอยู่บนชั้น 2 เหมาะสำหรับจัดประชุมและจัดกิจกรรมทางการตลาด โดยสามารถรองรับจำนวนผู้ร่วมงานตามรูปแบบการจัดที่นั่ง ดังนี้

 

 • การจัดที่นั่งแบบเวที รองรับผู้ร่วมงานได้สูงสุด 36 ท่าน
 • การจัดที่นั่งแบบรูปตัวยูและแบบห้องเรียน รองรับผู้ร่วมงานได้สูงสุด 24 ท่าน
 • การจัดที่นั่งแบบสี่เหลี่ยม รองรับผู้ร่วมงานได้สูงสุด 30 ท่าน
 • การจัดที่นั่งแบบค็อกเทล รองรับผู้ร่วมงานได้สูงสุด 50 ท่าน

Go to top
Copyright @ 2021 TRIA Medical Wellness All rights reserved.