TRIA | ข่าวสาร
184
archive,tag,tag-184,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-7.4,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.2,vc_responsive
  • All
  • Blog
  • Blog
  • Events
  • News
10 Nov
อบรมการรักษาโรค “PARKINSON” โดยการฝังเข็มแผนจีน

สถาบันสุขภาพและความงามตรัยญา จัดอบรมให้ความรู้กับแพทย์และพยาบาล รวมถึงพนักงานภายในสถาบัน หัวข้อเรื่อง "การรักษาโรค "Parkinson" โดยการฝังเข็มแผนจีน โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานภายในองค์กรรู้ และเข้าใจถึงการรักษาดูแลและป้องกันโรค Parkinson ได้ ทั้งนี้ทางผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงประโยชน์เมื่อพนักงานมีความตระหนักและเข้าใจ ได้เป็นอย่างดีแล้วยังสามารถแนะนำและให้ความรู้กับลูกค้าที่ใช้บริการภายในสถาบันสุขภาพและความงามตรัยญาได้ด้วย โดยในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร "อาจารย์จงคัง แซ่เจีย" แพทย์ผู้ชำนาญด้านการฟื้นฟูผู้ป่วยอัลไซเมอร์และพาร์กินสัน ด้วยการฝังเข็มและสมุนไพรจีน โดยการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นที่ห้องประชุมบอร์ดรูม ชั้น 3 สถาบันสุขภาพและความงามตรัยญา เมื่อวันพุธที่ผ่านมา        ...