TRIA | ร่วมงานกับเรา
4109
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-4109,page-child,parent-pageid-2175,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-7.4,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.2,vc_responsive

JOB CATEGORY


ตำแหน่ง : เภสัชกร
คุณสมบัติผู้สมัคร

• วุฒิ ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ตรี สาขาเภสัชศาสตร์
• มีประสบการณ์ 0-1ปี ขึ้นไป
• สามารถสื่อสารภาษาอังฤกษได้ มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
• สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ได้ดี

สมัครงานตำแหน่งนี้


ตำแหน่ง : หัวหน้าหน่วยพยาบาล Healthcare
คุณสมบัติผู้สมัคร

• เพศ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
• ปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์
• ประสบการณ์ด้านงานโรงพยาบาล 5 ปีขึ้นไป
• ประสบการณ์ด้าน Anti- Aging จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีใจรักงานบริการ

สมัครงานตำแหน่งนี้


ตำแหน่ง : พยาบาล
คุณสมบัติผู้สมัคร

• วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
• มีประสบการณ์ 0-1 ปี ขึ้นไป
• สามารถสื่อสารภาษาอังฤกษได้
• มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
• สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ได้ดี

สมัครงานตำแหน่งนี้


ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ล่ามจีน
คุณสมบัติผู้สมัคร

• เพศ ชาย / หญิง
• อายุตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป
• การศึกษาระดับปริญญาตรี / โท สาขาที่เกี่ยวข้อง
• บุคลิกภาพดี, มนุษยสัมพันธ์ดี
• มีประสบการณ์ในการทำงาน 2-3 ปี ขึ้นไป
• มีความรู้ด้านคำศัพท์และวัฒนธรรมทั้ง ไทย-จีน

สมัครงานตำแหน่งนี้


ตำแหน่ง : พนักงานเสริฟ
คุณสมบัติผู้สมัคร

• เพศชาย / หญิง
• อายุ 18 ปี ขึ้นไป
• จบการศึกษาขั้นต่ำมัธยมศึกษาตอนปลาย
• สามารถทำงานอื่นที่ได้รับมอบหมายได้
• มีใจรักงานบริการ

สมัครงานตำแหน่งนี้


ตำแหน่ง : พนักงานห้องผ้า
คุณสมบัติผู้สมัคร

• เพศชาย / หญิง
• อายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป
• วุฒิการศึกษา ม.3 เป็นต้นไป
• มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน
• มีความพร้อมในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
• ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

สมัครงานตำแหน่งนี้


Please Contact : Human Resources

Tel. 02 660 2609 – 10 from Mon – Fri 8.00 – 17.00

or send RESUME to Email : Ooy_sangnark@hotmail.com