TRIA | โรคพาร์กินสัน
อบรมโรคพาร์กินสัน
พาร์กินสัน,Parkinson
4821
post-template-default,single,single-post,postid-4821,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-7.4,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.2,vc_responsive

10 พ.ย. อบรมการรักษาโรค “PARKINSON” โดยการฝังเข็มแผนจีน

สถาบันสุขภาพและความงามตรัยญา จัดอบรมให้ความรู้กับแพทย์และพยาบาล รวมถึงพนักงานภายในสถาบัน หัวข้อเรื่อง “การรักษาโรค “Parkinson” โดยการฝังเข็มแผนจีน

โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานภายในองค์กรรู้ และเข้าใจถึงการรักษาดูแลและป้องกันโรค Parkinson ได้ ทั้งนี้ทางผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงประโยชน์เมื่อพนักงานมีความตระหนักและเข้าใจ

ได้เป็นอย่างดีแล้วยังสามารถแนะนำและให้ความรู้กับลูกค้าที่ใช้บริการภายในสถาบันสุขภาพและความงามตรัยญาได้ด้วย โดยในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร

“อาจารย์จงคัง แซ่เจีย” แพทย์ผู้ชำนาญด้านการฟื้นฟูผู้ป่วยอัลไซเมอร์และพาร์กินสัน ด้วยการฝังเข็มและสมุนไพรจีน โดยการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นที่ห้องประชุมบอร์ดรูม ชั้น 3 สถาบันสุขภาพและความงามตรัยญา

เมื่อวันพุธที่ผ่านมา