Bangpakok Hospital
 • A
 • A
 • A
CALL CENTER

ห้องจัดเลี้ยง ห้องสัมนา

VENUE  FACILITIES

จูบิลี่ 1 (Jubilee I)

 

พื้นที่ใช้สอย: 313 ตารางเมตร

 

จูบิลี่ 1 สามารถ รองรับการจัดงานได้ทุกรูปแบบ เช่น การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ กิจกรรมทางสังคม และการประชุมทั่วไป โดยสามารถรองรับจำนวนผู้ร่วมงานตามรูปแบบการจัดที่นั่ง ดังนี้

 

 • การจัดที่นั่งแบบค็อกเทล รองรับผู้ร่วมงานได้สูงสุด 350 ท่าน
 • การจัดที่นั่งแบบโต๊ะกลม รองรับผู้ร่วมงานได้สูงสุด 240 ท่าน
 • การจัดที่นั่งแบบเวที รองรับผู้ร่วมงานได้สูงสุด 220 ท่าน
 • การจัดที่นั่งแบบห้องเรียน รองรับผู้ร่วมงานได้สูงสุด 140 ท่าน
 • การจัดที่นั่งแบบรูปตัวยู รองรับผู้ร่วมงานได้สูงสุด 50 ท่าน

จูบิลี่ 2 (Jubilee II)

 

พื้นที่ใช้สอย: 103 ตารางเมตร

 

จูบิลี่ 2  ตั้งอยู่ชั้น 4 เป็นการแบ่งพื้นที่การใช้งานจาก จูบิลี่ 1 เหมาะสำหรับงานสัมมนาและประชุมแบบกลุ่มย่อย โดยสามารถรองรับจำนวนผู้ร่วมงานตามรูปแบบการจัดที่นั่ง ดังนี้


 

 • การจัดที่นั่งแบบค็อกเทล รองรับผู้ร่วมงานได้สูงสุด 90 ท่าน
 • การจัดที่นั่งแบบเวที รองรับผู้ร่วมงานได้สูงสุด 80 ท่าน
 • การจัดที่นั่งแบบนั่งโต๊ะ รองรับผู้ร่วมงานได้สูงสุด 56 ท่าน
 • การจัดที่นั่งแบบห้องเรียน รองรับผู้ร่วมงานได้สูงสุด 48 ท่าน
 • และการจัดที่นั่งแบบรูปตัวยู รองรับผู้ร่วมงานได้สูงสุด 36 ท่าน

เซเลเบรชั่น ฮอล (Celebration Hall)

 

พื้นที่ใช้สอย: -

 

เซเลเบรชั่น ฮอล โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โมร็อกกันที่สะท้อนถึงความหรูหราและโอ่โถง สามารถรองรับจำนวนผู้ร่วมงานตามรูปแบบการจัดที่นั่ง ดังนี้

 

 • การจัดที่นั่งแบบโต๊ะกลม รองรับผู้ร่วมงานได้สูงสุด 128 ท่าน
 • การจัดที่นั่งแบบเวที รองรับผู้ร่วมงานได้สูงสุด 120 ท่าน
 • การจัดที่นั่งแบบค็อกเทล รองรับผู้ร่วมงานได้สูงสุด 400 ท่าน

สกาย การ์เดน (Sky Garden)

 

พื้นที่ใช้สอย: -

 

สกาย การ์เดน เป็น พื้นที่โล่ง ตกแต่งด้วยระแนงไม้ ตั้งอยู่บนชั้น 4 เหมาะอย่างยิ่งแก่การนั่งพักผ่อนรับลม โดยสามารถรองรับจำนวนผู้ร่วมงานตามรูปแบบการจัดที่นั่ง ดังนี้

 

 • การจัดที่นั่งแบบค็อกเทลสามารถรองรับผู้ร่วมงานได้สูงสุด 120 ท่าน
 • การจัดที่นั่งแบบนั่งโต๊ะสามารถรองรับผู้ร่วมงานได้สูงสุด 80 ท่าน

ฮาร์โมนี่ สตูดิโอ(Harmony Studio)

 

พื้นที่ใช้สอย: -

 

ฮาร์โมนี่ สตูดิโอ ตั้งอยู่บนชั้น 4 เป็นห้องที่มีเพดานสูง มีพื้นที่โล่งโปร่งพร้อมพื้นที่ใช้สอยกว้างขวาง เหมาะสำหรับการประชุม การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเล่นโยคะ หรือการถ่ายภาพยนตร์โฆษณา โดยสามารถรองรับจำนวนผู้ร่วมงานตามรูปแบบการจัดที่นั่ง ดังนี้

 

 • การจัดที่นั่งแบบค็อกเทล รองรับผู้ร่วมงานได้สูงสุด 100 ท่าน
 • การจัดที่นั่งแบบเวที รองรับผู้ร่วมงานได้สูงสุด 50 ท่าน
 • การจัดที่นั่งแบบนั่งโต๊ะ รองรับผู้ร่วมงานได้สูงสุด 32 ท่าน
 • การจัดที่นั่งแบบรูปตัวยูและแบบห้องเรียน รองรับผู้ร่วมงานได้สูงสุด 24 ท่าน

คอนเฟอร์เรนท์ (Conference)

 

พื้นที่ใช้สอย: 58 ตารางเมตร

 

คอนเฟอร์เรนท์ ตั้งอยู่บนชั้น 2 เหมาะสำหรับจัดประชุมและจัดกิจกรรมทางการตลาด โดยสามารถรองรับจำนวนผู้ร่วมงานตามรูปแบบการจัดที่นั่ง ดังนี้

 

 • การจัดที่นั่งแบบเวที รองรับผู้ร่วมงานได้สูงสุด 36 ท่าน
 • การจัดที่นั่งแบบรูปตัวยูและแบบห้องเรียน รองรับผู้ร่วมงานได้สูงสุด 24 ท่าน
 • การจัดที่นั่งแบบสี่เหลี่ยม รองรับผู้ร่วมงานได้สูงสุด 30 ท่าน
 • การจัดที่นั่งแบบค็อกเทล รองรับผู้ร่วมงานได้สูงสุด 50 ท่าน

พูลไซด์ การ์เดน (Poolside Garden)

 

พื้นที่ใช้สอย: -

 

พูลไซต์ การ์เด้น เป็นพื้นที่สังสรรค์ริมสระว่ายน้ำ ตั้งอยู่บนชั้น 2 เหมาะสำหรับการจัดงานเลี้ยงฉลองและงานรื่นเริงต่างๆ โดยสามารถรองรับจำนวนผู้ร่วมงานตามรูปแบบการจัดที่นั่ง ดังนี้

 

 • การจัดที่นั่งแบบค็อกเทล รองรับผู้ร่วมงานได้สูงสุด 80 ท่าน
 • การจัดที่นั่งแบบนั่งโต๊ะ รองรับผู้ร่วมงานได้สูงสุด 48 ท่าน


บริการ & หมอเฉพาะทาง

Go to top
Copyright @ 2021 TRIA Medical Wellness All rights reserved.